bilfe’l


bilfe’l
ə. 1) işdə, işlə; 2) indi, hələ, hələlik; 3) həqiqətən, həqiqətdə, doğrudan

Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında islənən ərəb və fars sözləri lüğəti. 2009.